Power Renolution

15th of June 2017 De eerste NOM –oplossing voor een hoogbouw complex van 10 bouwlagen!

Power renolution bestaat uit een geïndustrialiseerde, lichte, goed geïsoleerde en luchtdichte gevel, om hoge gebouwen zeer energie zuinig te maken, gecombineerd met een dak oplossing die de resterende energiebehoefte opwekt uit zon en wind.
Dit is tot stand gekomen door de bedrijven Renolution en IBIS Power ,om samen een totale oplossing te kunnen bieden voor alle hoogbouw in Nederland.

Renolution is de eerste ontvanger van het NOM keurmerk van de Stroomversnelling voor haar “Nul op de Meter” woningen. Renolution heeft verspreid in Nederland reeds enkele projecten uitgevoerd met tevreden bewoners. Internationaal begint men Renolution ook al te kennen. In Frankrijk en Italië zijn ook reeds de eerste contacten gelegd.
IBIS Power is een innovatief bedrijf pur sang met hun PowerNEST. IBIS Power heeft een gecombineerd wind en zonne-energie systeem ontwikkeld, dat modulair geplaatst kan worden op daken van flatgebouwen.
Gecombineerd kunnen Renolution en IBIS Power nu gebouwen van 10 hoog volledig Nul-op-de-Meter maken, terwijl dat momenteel met de huidige middelen maar tot vijf lagen kan. De gecombineerde oplossing heet “power renolution”.
“ Power renolution wordt de Europese speler voor de energietransitie in de hoogbouw…”, aldus de heren Jan Willem Sloof van Renolution en Alexander Suma van IBIS Power.

POWER RENOLUTION komt voort uit de samenwerking binnen de Stroomversnelling; het landelijke initiatief waar woningstichtingen, bouwers en regelgevers bij elkaar zitten om samen de gebouwde omgeving van Nederland zo snel mogelijk duurzaam te krijgen.

PowerNEST